plakat 2 ogólnopolskiego zjazdu nauczycieli bibliotekarzy łódź 2017

II Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Bibliotekarzy – Biblioteka salonem szkoły

W dniach 29-30 września 2017 odbył się II Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Bibliotekarzy  –  forum wymiany poglądów oraz dobrych praktyk związanych z działalnością bibliotek szkolnych.

Zaproszeni przez Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP przeprowadziliśmy twórcze warsztaty dla bibliotekarzy szkolnych.