osrodek_rozwoju_edukacji

ORE podsumowuje konferencję “Jak pomóc szkole w zainteresowaniu uczniów książką? Rola i zadania placówek wspomagania.”

Ośrodek Rozwoju Edukacji, który w ramach swoich projektów wspiera nauczycieli i szkoły, tym razem zorganizował konferencję odpowiadając na zapotrzebowanie środowiska wynikające z realizacji ministerialnego programu wspierania kompetencji czytelniczych. 28 maja 2015 uczestniczyliśmy w niej – zaprezentowaliśmy teatr kamishibai.
W jej podsumowaniu m.in:
osrodek_rozwoju_edukacji

“(…) Jarosław Kończak i Anna Szeląg dokonali przeglądu narzędzi, które mogą wspomóc pracę nauczycieli, a ponadto – w atrakcyjny dla uczniów sposób – zainteresować książką dzieci i młodzież.
Konferencja zakończyła się spektaklem japońskiego teatru książki – Kamishibai. Inicjatywa ta była kolejną formą przybliżającą młodym ludziom nie tylko nowe teksty literackie, ale także sposobem zachęcenia dzieci i młodzieży do korzystania z zasobów bibliotek.
Formuła teatru książki pozwala zarówno na ciekawy sposób prezentacji tekstu, jaki i na aktywizowanie uczniów, np.: przez proponowanie różnych zabaw plastycznych, czy zachęcanie do udziału w działaniach dramowych.(…) Spotkanie zorganizowane w siedzibie ORE stało się doskonałą okazją do wymiany poglądów między uczestnikami konferencji. Osoby uczestniczące w spotkaniu podzieliły się swoimi doświadczeniami z działań zrealizowanych w szkołach w zakresie promocji czytelnictwa. Uczestnicy stworzyli także listę propozycji czytelniczych dla młodszych i starszych czytelników.(…)”